Kullanıcı Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi

19 Mart 2021 2023-01-09 15:15

1. TARAFLAR ve TANIMLAR

İşbu Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”) Halaskargazi mah. Zafer Sk. No:7/2, 34371, Şişli/İstanbul adresinde ikamet eden HABİTAT MESİRE YERLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“TESİS”) bünyesindeki YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI İÇERİSİNDE YER ALAN 112 ÜNİTE ÇADIRLI KAMPÇILIK VE 18 ADET KIR EVİ (BUNGALOV) ile; aşağıdaki şartları kabul eden GERÇEK ve/veya TÜZEL KİŞİ (“MÜŞTERİ”) arasında, işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğu, ücretli konaklama ve/veya kamp alanı hizmetlerinin sunulması için tüm şartları içerdiği, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı (kati) olduğu, www.yedigollermillipark.com internet sayfasında yer aldığı, müşteri tarafından değiştirilemeyeceği göz önünde bulundurularak işbu sözleşme aşağıdaki maddeler çerçevesinde akdedilmiş bulunmaktadır.

Tesis ve Müşteri işbu kullanıcı Sözleşmesinde münferiden “Taraf” ve müştereken “Taraflar” olarak anılacaklardır.

 • 2.  SÖZLEŞMENİN KONUSU VE SÜRESİ

2.1.İşbu sözleşme uyarınca Tesis, Müşteri’nin talebi üzerine www.yedigollermillipark.com internet sayfasında bulunan rezervasyon formu aracılığı ile belirtilen tarihlerde Tesiste konaklama ve/veya kamp alanı hizmetlerini sunmakla yükümlüdür.

2.2.Müşteri tarafından www.yedigollermillipark.com internet sayfasında yer alan rezervasyon formunun eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulması yolu ile veya merkez ofis ile iletişime geçilerek havale-eft yolu ile gerçekleşen her rezervasyon için Tesis, tüm evlerde elektrikli ufo, kömür ve odun teminini (ısınma bedeli), wifi teminini (internet bedeli) ve tüm evlerde sıcak su teminini sağlamakla yükümlüdür. Çadırlı Kampçılık için rezervasyona dahil olanlar şunlardır: Ortak WC, mescit, oturma alanı, orman şöminesi (Akşam 19:00 dan sonra kullanılabilir. Yer ateşi yakılması kesinlikle yasaktır.)

2.3.İşbu sözleşmenin imzalanması (rezervasyon anında kabul edilmesi) ile birlikte Müşteri, Tesis tarafından belirlenen konaklama kuralları, kamp alanı kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini ve bunlara riayet edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

2.4.İşbu sözleşme akdedildiğinden itibaren Tesis, Müşteri’nin talebini teyit edecektir.

2.5.İşbu sözleşme Rezervasyon yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek olup konaklama ve/veya kamp alanı hizmetleri süresince herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise Konaklama ve/veya kamp alanı hizmetleri süresinin sonunda Müşteri Tesisten ayrıldığı andan itibaren geçersiz sayılacaktır. İhtilaf vukuunda, ihtilafın kesin çözümüne kadar işbu sözleşme geçerli olacaktır.

 • 3. KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ

 

  • Rezervasyon, Müşteri tarafından www.yedigollermillipark.com internet sayfasında yer alan rezervasyon formunun eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulması yoluyla gerçekleştirilir.

 

  • Müşteri, rezervasyonunu iptal etmek veya rezervasyonunda herhangi bir değişiklik yapmak isterse bizzat kendisi veya kendisi tarafından açıkça yetkilendirilmiş olan vekili tarafından işbu sözleşmede MADDE 5’te belirtilen koşulları kabul etmesi ve yerine getirmesi kaydıyla, www.yedigollermillipark.com internet sayfası üzerinden rezervasyon sonrasında Müşteri’ye gönderilen elektronik postada yer alan internet adresi aracılığıyla Rezervasyon bilgilerine internet üzerinden erişerek iptal veya değişiklik işlemi gerçekleştirebileceği gibi, +90 212 291 51 00 numaralı telefondan Tesise ulaşarak rezervasyon ofisi ile iletişime de geçebilir.

 

  • Çocuk indirimleri aynı odada konaklayan en az 1 yetişkin olması durumunda geçerlidir. Aksi halde çocuk indirimi uygulanmaz.

 

  • Çocuk yaşları rezervasyonun yapıldığı tarih dikkate alınarak hesaplanır. Müşteri, Tesise giriş esnasında rezervasyonda belirtilen bilgileri Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca geçerli sayılan resmi bir kimlik belgesi ile belgelemekle yükümlüdür. Müşteri, belgeleyemediği her çocuğun yetişkin olarak sayılması halinde oluşacak yat farkını Tesise ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  • Müşteri Tesise rezervasyon anında belirttiği kişiler dışında farklı veya fazla kişi/kişiler ile gelmesi halinde meydana gelecek her türlü yat farkını Tesise girişi sırasında ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Tesis müsait olmadığı durumlarda haber vermeksizin getirilen fazla kişileri kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar. 

 

 

  • Müşteri Tesise giriş yaptığında kimliğini bırakır veya provizyon bedeli öder. Çıkış yaparken oteldeki kullanımına göre provizyonunu veya kimliğini iade alır.

Kamp girişlerinde uygulanan Kimlik Bildirimi Sistemi gereğince tüm kamp alanı misafirlerimizin kimlik bilgilerinin K.B.S sistemine işlenmesi gerekmektedir. Müşteri bu bilgilerin K.B.S sistemine işlenmesine muvafakat ettiğini kabul eder.

 

 • 4. ÖDEME ŞEKLİ

 

  • Müşteri, online rezervasyon işlemi sonrasında yönlendirildiği ödeme ekranında kendi kredi kartı bilgilerini girerek ödemesini 3DSecure güvenlik sistemi ile güvenli şekilde gerçekleştirecektir.

 

  • İşletme, Müşterinin ödeme yaptığı kredi kartı bilgilerinin saklanmadığını, kopyalanmadığını ve kopyalanmasını engelleyen güvenlik sistemlerinin bulunduğunu, Müşteriye ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder. Tesis aynı zamanda Müşterinin ödeme esnasında kullandığı bilgisayarda bulunan güvenlik ile ilgili açıklar, bilgi kopyalama ve toplamaya yarayan programlar ve Müşterinin dikkatsizliğinden kaynaklanacak bilgi, belge ve sırların üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bundan doğacak zarardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

  • Müşteri, Tesise giriş yaparken ödemenin yapıldığı kredi kartının aslını veya ön yüzünün fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumlardan kaynaklanan sorunlarda Tesis sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

  • Müşterinin, Rezervasyon ile ilgili faturası Tesisten ayrılırken verilecektir. Eğer Müşteri faturasını almaz ise Tesis ile irtibata geçerek faturasının bildirdiği bir adrese karşı ödemeli gönderilmesini sağlayabilir. Adresin yanlış olması, Müşterinin adreste bulunmaması ve alıcının belirtilmemesi gibi durumlardan ötürü faturanın alınmamasından İşletme sorumluluk kabul etmeyecektir.

 

  • Kamp ücretleri milli park içerisinde alınır. Konaklamanın uzaması halinde uzayan süre kadar ek ücret alınır. Kesilen fişler iade edilmez.

 

  • Çadır yeri kiralamalarında; kiralanan parsel yeri 1 çadır ve 2 kişi ile sınırlıdır. Buna ek olarak çadır ve kişi sayısında artış söz konusu olduğunda artış miktarı oranında ek ücret talep edilir.
  • Kampanya adı altında yapılan satışlarda Müşterinin ödeme yaptığı kampanya yatının azalması veya artması satın alınan yatı hiçbir sebeple etkileyemez. Müşteri satın aldığı gün ve saat itibariyle geçerli olan Rezervasyon bedeli üzerinden faturalandırılır.

 

 • 5. REZERVASYON DEĞİŞİKLİK, İPTAL ve İADE KOŞULLARI

 

  • Müşteri, talebi doğrultusunda gerçekleştirilen değişikliklerden kaynaklanan yat farklarını eksiksiz ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklik işlemi gerçekleştirildikten sonra yat farkı tutarı 24 (yirmi dört) saat içerisinde ödenmediği takdirde yat farkını oluşturan değişiklik talebi geçersiz sayılacaktır.

 

  • Müşteri, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini en geç konaklamanın başlayacağı günden 10 (on) gün öncesine kadar Tesise bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen tarihten sonra bildirilecek değişiklik taleplerini Tesis müsaitliği doğrultusunda kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.

 

  • Müşteri rezervasyon tarihinde talep edeceği değişiklik için, Konaklama başlangıç tarihine en az 10 (on) gün kala Tesise talebini yazılı olarak mail veya fax yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde rezervasyon tarihinde değişiklik yapılmayacaktır. 

 

  • Belgelenmiş mücbir sebepler (ölüm, kaza vs.) dışındaki iptal ve iade talepleri Konaklamanın başlayacağı günün en az 20 (yirmi) gün öncesinde Müşteri tarafından Tesise bildirildiği takdirde peşin satışlar için peşin satış işlem komisyonları mahsup edilerek taksitli satışlar için herhangi bir kesinti yapılmaksızın talebin bildirilmesini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde; bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek, Müşteriye ait kredi kartına Rezervasyon bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılması yolu ile iade edilmiş olacaktır.

 

  • Konaklama başlangıç tarihine 20-7 (yirminci gün ile yedinci gün arasında) gün kala yapılan iptal ve iade taleplerinde, Müşteri, Rezervasyon bedelin %40’ını peşinen ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Tesis değişiklik taleplerini müsaitliği doğrultusunda kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.

 

  • Konaklama başlangıç tarihine 7 (yedi) gün ve daha az bir süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde ise hiçbir bedel iade edilmeyecektir.

 

  • Tesisin sorumluluğu İşletme sınırları içerisinde geçerlidir. Tesise geliş için seçilen yolların sorumlulukları ilgili kurumlardadır. Yolun kapalı olması durumu halinde (Kötü Hava Koşulları, Yol Bakım Çalışmaları vb.) Tesis sorumlu değildir. Müşteri bu durumlar sebebiyle Tesise ulaşamıyorsa hiçbir koşulda iptal ve iade isteminde bulunamayacağını beyan ve taahhüt eder.

 

  • İşbu maddenin 4, 5, 6, bentleri 3 bendinden öncelikli olarak işlem görür.

 

  • Kampanya adı altında gerçekleştirilen satışlarda/rezervasyonlarda iade ve değişim işlemi yapılmayacaktır.

 

 

  • Müşteri Tesisten talep edeceği rezervasyon değişiklik hakkının 1 defaya mahsus olduğunu ve Konaklama başlangıç tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde bir tarihe, Tesisin uygunluk durumu esas alınarak, erteleyebileceğini beyan ve taahhüt eder.

 

 • 6. KONAKLAMA ŞEKLİ

 

  • Tesiste konaklayan her kişi kimlik bilgilerini ibraz etmek zorundadır.

 

  • Giriş sırasında Müşterinin rezervasyon ekranında girdiği bilgiler ve kimliği kontrol edilecektir. Müşteri yanlış bilgi vermesinden dolayı doğabilecek ekstra masrafları ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  • Tesise kabul saati en erken 14.00 ve en geç 20:30 ‘dur. Müşteri bu saatten önce Tesise varmış olsa dahi konaklama yerini en erken 14.00 itibariyle teslim alacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  • Müşteri konaklama süresi dolduğunda konaklama yerini en geç saat 11.00’da teslim etmek zorundadır. Saat 11.00 – 16.00 arası teslim edilen konaklama yeri için bir gecelik konaklama hizmet bedelinin yüzde otuzu, 16.00’dan sonra teslim edilen konaklama yeri için bir gecelik rezervasyon bedelinin tamamının hesabına işleneceğini ve çıkış esnasında tahsil edileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Müşteri konaklama yerini geç teslim ettiği takdirde kendisine sunulacak olan ek Konaklama ve Hizmet bedelini ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  • Müşteri Tesise evcil hayvan kabul edilmediğini ve Tesise gelirken yanında evcil hayvan getirmeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

  • Kamp alanında konaklama;

 

  • İdarenin tespit ettiği Derin Göl ve Nazlı Göl Kamp Alanlarındaki blok ve parsel numaralarına göre görevliler tarafından gösterilen yerlerde mümkündür. Görevliler tarafından gösterilen yerler dışında kamp yapmak ve günübirlik piknik kullanım alanlarını konaklama yeri olarak kullanmak kesinlikle yasaktır.
  • Tesis içerisinde araçlar en fazla 20 km hız yapabilirler.
  • Çöpler sadece idarenin tespit ettiği yerlerdeki çöp konteynırlarına konulacaktır.
  • Kamp alanına ateşli silahlar ile girilmesi ve bu silahların kamp alanında kullanılması kesinlikle yasaktır.
  • Milli Park içerisinde devrik ağaçları toplamak veya dikili ağaçları kesmek yasaktır.
  • Ateş yakmak için belirtilen yerler dışında ateş yakmak yasaktır.
  • Çadırlarda elektrikli ocak, fırın ve ısıtıcı kullanılamaz.
  • Kamp alanında çevreyi rahatsız edecek şekilde yüksek ses çıkarmak veya eğlence tertip etmek yasak olup bu tür etkinliklerin idarenin izni olmaksızın yapılması yasaktır.
  • İdarenin izni dahilinde gerçekleştirilecek etkinlik süresi en geç saat 24:00 ile sınırlıdır.
  • Göllere girmek, gölde yüzmek tehlikeli ve yasaktır.

 

  • Tesis Yaz ve Kış sezonlarında misafir yoğunluğuna göre konsept değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

 

  • Müşterinin Tesise yerleştikten sonra mücbir sebepler (doğal afetler, kazalar vb.) dışında ve Otelin sorumluluklarını yerine getirmemesi haricinde herhangi bir nedenle Rezervasyondan vazgeçmesi durumunda yapmış olduğu rezervasyon konaklama hizmet bedelinin tamamını ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Mücbir sebep durumunda yarıda kalan konaklamalar için Müşteri, konakladığı gün/günler kadar gecelik konaklama hizmet bedelini ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 • 7.TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

7.1.Müşteri Tesisin sunduğu Konaklama ve/veya Kamp alanı hizmetleri kalitesinden memnun kalmadığı takdirde durumu Tesis temsilcisine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi hallerde Tesis tarafından sunulan Konaklama ve/veya Kamp alanı hizmetleri kusursuz ve zamanında sunulmuş olarak kabul edilecek ve bu durum ile ilgili olarak herhangi bir talep hakkının da olmayacağını/olamayacağını, kendi hür iradesi ile geri dönülmez olarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu ve benzeri durumlarda müşterinin tazminat hakkı bulunmamaktadır.

 

7.2.Müşteri işbu sözleşmede bulunan maddelerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda Tesisin uğrayacağı zararı ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.3.Tesis Müşteriye Konaklama ve/veya Kamp alanı hizmetleri süresi boyunca güvenli bir ortam sunmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

7.4.Tesisin işbu sözleşme ile belirlenen kullanım şartlarına veya yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olarak kullanılması hukuka aykırı olup; HABİTAT MESİRE YERLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“TESİS”)’nin ilgili talep, dava ve takip hakları saklıdır.

 

7.5. Tesis, tamamen kendi takdirine bağlı olmak üzere, işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve web sitesinde yer alan KVKK, Aydınlatma ve Gizlilik Politikası da dahil her türlü politikayı, hüküm ve şartı uygun göreceği herhangi bir zamanda, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmamak kaydıyla web sitesinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebilir. Sözleşmenin değişen hükümleri, web sitesinde ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. Şüpheye mahal vermemek adına, Sözleşme kullanıcı tarafından tek taraflı olarak değiştirilemez.

 

7.6. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın hastalık veya diğer bir doğal felaket veya Tesisin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar (“Mücbir Sebep”) Tesisin işbu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Tesis ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilemez. Bu tür durumların meydana gelmesi durumunda Tesis, Konaklama ve/veya Kamp alanı hizmetleri vermeye devam etme garantisini vermemektedir.

 

7.7. Tesis, bayram, yeni yıl vb. özel ve resmî tatil günlerinde özel geceler düzenleme hakkını, yat değişikliği hakkını ve düzenlediği gecenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

 

 • 8. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

 

HABİTAT MESİRE YERLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ markası ve logosu ve bunlara ilişkin olarak HABİTAT MESİRE YERLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile kendi mülkiyetindedir. Kullanıcı, HABİTAT MESİRE YERLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını yazılı izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Kullanıcının, üçüncü kişilerin veya HABİTAT MESİRE YERLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED Şirketi’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek şekilde davranması halinde, Kullanıcı, Şirketin ve/veya söz konusu üçüncü kişinin tüm doğrudan ve dolaylı zararları ile masraflarını tazmin etmekle yükümlüdür.

 

 

 

 

 

 • 9. MUHTELİF HÜKÜMLER

 

9.1. Delil Sözleşmesi; Müşteri, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta Tesise ait olan kayıtların, mikro film, mikro fiş ve elektronik bilgi ve bilgisayar kayıtlarının, faks kayıt ve yazı ve çıktılarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

9.2. Uygulanacak Hukuk ve Uyuşmazlıkların Çözümü; İşbu Kullanıcı Sözleşmesi münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Tüketici Hakem Heyetleri ve İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

9.3. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelir ise, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz olması durumunda kalan hükümler tam geçerli olmaya ve tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

9.4. İşbu sözleşmede yer alan koşullardan herhangi birisinin Taraflarca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.

 

9.5. Feragat; İşbu sözleşme ile Taraflara verilmiş haklardan feragat, ancak ve ancak yazılı şekilde düzenlenmesi halinde geçerlidir.

Taraflardan birinin, diğer tarafın işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmesini talep etmedeki ihmali, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmekten tamamıyla feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi; bu yükümlülüklerin daha sonra yerine getirilmesinin talep edilmesini de engellemez, herhangi bir şekilde sözleşmenin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz.

İşbu sözleşme gereğince, Taraflarca yerine getirilmesi zorunlu olan hususların gerçekleştirilmediği hallerde taraflardan birinin o defaya mahsus olmak üzere hakkın kullanımından feragat etmesi ya da hakkı kullanmayı ihmal etmesi, sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına göz yumulduğu ve söz konusu yükümlülüğün ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilemez.

 

* 9 (dokuz) maddeden ibaret işbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı tarafından her bir hükmü okunarak ve bütünüyle anlaşılarak elektronik ortamda onaylanmak suretiyle, onaylandığı an itibariyle yürürlüğe girmiştir.

 

Check Availabity

1 Oda , 1 Adult , 0 Children
Evler
Adults
Childrens