MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

HABİTAT MESİRE YERLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI İÇERİSİNDE YER ALAN 18 ADET KIR EVİ

Halaskargazi Mah. Zafer Sok. No:7/2 Şişli İstanbul Mecidiyeköy V.D. 454 062 7308

 1. www.yedigollermillipark.com – E. bilgi@yedigollermillipark.com – T. 0212 291 51 00

İSTANBUL TİC. SAN. ODASI ( Tic. Sicil No : 988751 )

MADDE 1: SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TANIMLAR

Bir tarafta Halaskargazi Caddesi Zafer Sokak No:7 D:2 Şişli İstanbul adresinde ikamet eden ve ilerleyen maddelerde kısaca “OTEL” olarak anılacak olan HABİTAT MESİRE YERLERİ TURİZM İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ bünyesindeki YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI İÇERİSİNDE YER ALAN 18 ADET KIR EVİ (BUNGALOV) diğer tarafta ilerleyen maddelerde kısaca “MÜŞTERİ” olarak anılacak olan, gerçek ve/veya tüzel kişi; ilerleyen maddelerde “TARAFLAR”olarak anılacak olan bu taraflar; işbu sözleşmenin resmi bir teklif olduğunu, ücretli konaklama hizmetinin sunulması için tüm şartları içerdiğini, aşağıda belirtilen tüm şartların taraflar için bağlayıcı (kati) olduğunu, www.yedigollermillipark.com internet sayfasında yer aldığını, müşteri tarafından değiştirilemeyeceğini göz önünde bulundurarak, işbu sözleşmeyi aşağıdaki maddeler çerçevesinde akdetmiş bulunmaktadırlar.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU ve SÜRESİ

1.İşbu sözleşme uyarınca OTEL, Müşteri’nin talebi üzerine www.yedigollermillipark.com internet sayfasında bulunan rezervasyon formu aracılığı ile belirtilen tarihlerde Otel’de konaklama hizmetini sunmakla yükümlüdür. (İleride “KONAKLAMA” olarak anılacaktır.)

2.MÜŞTERİ tarafından www.yedigollermillipark.com internet sayfasında yer alan rezervasyon formunun eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulması yoluyla veya merkez ofis ile ietişime geçilerek havale-eft yoluyla gerçekleşen her rezervasyon için, Otel yatak sayısı kadar içeceği minibar içerisinde bulundurma (içecek bedeli),tüm evlerde elektrikli ufo,kömür ve odun temini(ısınma bedeli) ve tüm evlerde sıcak su teminini sağlar.

3.İşbu sözleşmenin imzalanması (rezervasyon anında kabul edilmesi) ile birlikte MÜŞTERİ, OTEL tarafından belirlenen konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini ve bunlara riayet edeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. İşbu sözleşme akdedildiğinden itibaren OTEL, Müşteri’nin talebini teyit edecektir.

5.İşbu sözleşme Rezervasyon yapıldığı tarihte yürürlüğe girecek olup, KONAKLAMA VE HİZMET süresince herhangi bir ihtilaf vukuu bulmaz ise KONAKLAMA VE HİZMET süresinin sonunda MÜŞTERİ Otel’den ayrıldığı andan itibaren geçersiz sayılacaktır. İhtilaf vukuunda, ihtilafın kesin çözümüne kadar işbu sözleşme geçerli olacaktır.

MADDE 3: KONAKLAMA REZERVASYONUNUN ŞEKLİ

 1. Rezervasyon MÜŞTERİ tarafından www.yedigollermillipark.com internet sayfasında yer alan rezervasyon formunun eksiksiz ve doğru bilgiler ile doldurulması yoluyla gerçekleştirilir.

2.MÜŞTERİ, rezervasyonunu iptal etmek veya rezervasyonunda herhangi bir değişiklik yapmak istediği durumlarda bizzat kendisi veya kendisi tarafından açıkça yetkilendirilmiş olan vekili tarafından işbu sözleşmede MADDE 5’te belirtilen koşulları kabul etmek ve yerine getirmek kaydıyla, www.yedigollermillipark.com internet sayfası üzerinden rezervasyon sonrasında Müşteri’ye gönderilen elektronik postada yer alan internet adresi aracılığıyla Rezervasyon bilgilerine internet üzerinden erişerek iptal veya değişiklik işlemi gerçekleştirebileceği gibi, +90 212 291 51 00 numaralı telefondan Otel’e ulaşarak rezervasyon ofisi ile iletişime de geçebilir.

 1. Çocuk indirimleri aynı odada konaklayan en az 1 yetişkin olması durumunda geçerlidir. Aksi halde çocuk indirimi uygulanmaz.

4.Çocuk yaşları rezervasyonun yapıldığı tarih dikkate alınarak hesaplanır. MÜŞTERİ, Otel’e giriş esnasında rezervasyonda belirtilen bilgileri Türkiye Cumhuriyeti yasalarınca geçerli sayılan resmi bir kimlik belgesi ile belgelemekle yükümlüdür. MÜŞTERİ belgeleyemediği her çocuğun yetişkin olarak sayılması halinde oluşacak fiyat farkını Otel’e ödenmeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.MÜŞTERİ Otel’e rezervasyon anında belirttiği kişiler dışında farklı veya fazla kişi/kişiler ile gelmesi halinde meydana gelecek her türlü fiyat farkını Otel’e girişi sırasında ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. OTEL müsait olmadığı durumlarda haber vermeksizin getirilen fazla kişileri kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.

 1. MÜŞTERİ Otel’e giriş yaptığında kimliğini bırakır veya provizyon bedeli öder. Çıkış yaparken oteldeki kullanımına göre provizyonunu veya kimliğini iade alır.

MADDE 4: ÖDEME ŞEKLİ

1.MÜŞTERİ, online rezervasyon işlemi sonrasında yönlendirildiği ödeme ekranında kendi kredi kartı bilgilerini girerek ödemesini 3DSecure güvenlik sistemi ile güvenli şekilde gerçekleştirecektir.

2.OTEL, Müşteri’nin ödeme yaptığı kredi kartı bilgilerinin saklanmadığını, kopyalanmadığını ve kopyalanmasını engelleyen güvenlik sistemlerinin bulunduğunu ve Müşteri’ye ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder. OTEL aynı zamanda Müşteri’nin ödeme esnasında kullandığı bilgisayarda bulunan güvenlik ile ilgili açıklar, bilgi kopyalama ve toplamaya yarayan programlar ve Müşteri’nin dikkatsizliğinden kaynaklanacak bilgi, belge ve sırların üçüncü şahısların eline geçmesinden ve bundan doğacak zarardan hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmeyecektir.

3.MÜŞTERİ, OTEL’e giriş yaparken ödemenin yapıldığı kredi kartının aslını veya ön yüzünün fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumlardan kaynaklanan sorunlarda OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.

4.Müşteri’nin, Rezervasyon ile ilgili faturası Otel’den ayrılırken verilecektir. Eğer MÜŞTERİ faturasını almaz ise OTEL ile irtibata geçerek faturasının bildirdiği bir adrese karşı ödemeli gönderilmesini sağlayabilir. Adresin yanlış olması, Müşteri’nin adreste bulunmaması ve alıcının belirtilmemesi gibi durumlardan ötürü faturanın alınmamasından OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.

5.KAMPANYA adı altında yapılan satışlarda Müşteri’nin ödeme yaptığı kampanya fiyatının azalması veya artması satın alınan fiyatı hiçbir sebeple etkileyemez. MÜŞTERİ satın aldığı gün ve saat itibariyle geçerli olan Rezervasyon  bedeli üzerinden faturalandırılır.

MADDE 5: REZERVASYON DEĞİŞİKLİK, İPTAL ve İADE KOŞULLARI

1.MÜŞTERİ, talebi doğrultusunda gerçekleştirilen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farklarını eksiksiz ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklik işlemi gerçekleştirildikten sonra fiyat farkı tutarı 24 (yirmi dört) saat içerisinde ödenmediği takdirde fiyat farkını oluşturan değişiklik talebi geçersiz sayılacaktır.

2.MÜŞTERİ, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini en geç KONAKLAMA  nın başlayacağı günden 10 (on) gün öncesine kadar Otel’e bildirmekle yükümlüdür. Belirtilen tarihten sonra bildirilecek değişiklik taleplerini OTEL müsaitliği doğrultusunda kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.

3.Belgelenmiş mücbir sebepler (ölüm, kaza vs.) dışındaki iptal ve iade talepleri KONAKLAMA  nın başlayacağı günden 20 (yirmi) gün öncesinde MÜŞTERİ tarafından OTEL’e bildirildiği takdirde peşin satışlar için peşin satış işlem komisyonları mahsup edilerek taksitli satışlar için herhangi bir kesinti yapılmaksızın talebin bildirilmesini takip eden 10 (on) iş günü içerisinde; 20 (yirmi) günden sonra yapılan taleplerde bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek, MÜŞTERİ’ye ait kredi kartına Rezervasyon bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılması yolu ile iade edilmiş olacaktır.

 1. KONAKLAMA  başlangıç tarihine 20-7 (yirminci gün ile yedinci gün arasında) gün kala yapılan iptal ve iade taleplerinde, MÜŞTERİ, Rezervasyon bedelin %40’ını ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Değişiklik taleplerini OTEL müsaitliği doğrultusunda kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.
 2. KONAKLAMA  başlangıç tarihine 7 (yedi) gün ve daha az bir süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde ise hiçbir bedel iade edilmeyecektir.
 3. OTEL’in sorumluluğu Tesis sınırları içerisinde geçerlidir. Tesis’e geliş için seçilen yolların sorumlulukları ilgili kurumlardadır. Yolun kapalı olması durumu halinde (Kötü Hava Koşulları, Yol Bakım Çalışmaları v.b. ) OTEL sorumlu değildir.

MÜŞTERİ bu durumlar sebebiyle Tesis’e ulaşamıyorsa hiçbir koşulda iptal ve iade isteminde bulunamayacağını beyan ve taahhüt eder.

 1. İşbu maddenin 4, 5, 6, bentleri 3 bendinden öncelikli olarak işlem görür.

8.KAMPANYA adı altında gerçekleştirilen satışlarda iade ve değişim işlemi yapılmayacaktır.

9.MÜŞTERİ rezervasyon tarihinde talep edeceği değişiklik için, KONAKLAMA  başlangıç tarihine en az 10 (on) gün kala OTEL’e talebini yazılı olarak mail veya fax yoluyla bildirmekle yükümlüdür. Aksi takdirde rezervasyon tarihinde değişiklik yapılmayacaktır.

 1. MÜŞTERİ OTEL’den talep edeceği rezervasyon değişiklik hakkının 1 defaya mahsus olduğunu ve KONAKLAMA  başlangıç tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde bir tarihe, OTEL’in uygunluk durumu esas alınarak, erteleyebileceğini beyan ve taahhüt eder.

MADDE 6: KONAKLAMA ŞEKLİ

 1. Otel’de konaklayan her kişi kimlik bilgilerini ibraz etmek zorundadır.

2.Giriş sırasında Müşteri’nin rezervasyon ekranında girdiği bilgiler ve kimliği kontrol edilecektir. Müşteri’nin yanlış bilgi vermesinden doğacak ekstraları ödemeyi MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.OTEL’e kabul saati en erken 14.00 ve en geç 20:30 ‘ dur. MÜŞTERİ bu saatten önce Otel’e varmış olsa dahi odasını en erken 14.00 itibariyle alacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. KONAKLAMA  süresi dolduğunda MÜŞTERİ odasını en geç saat 11.00’da teslim etmek zorundadır. Saat 11.00 – 16.00 arası teslim edilen odalar için odanın bir gecelik konaklama hizmet bedelinin yüzde otuzu, 16.00’dan sonra teslim edilen odalar için bir gecelik rezervasyon bedelinin tamamının hesabına işleneceğini ve çıkış esnasında tahsil edileceğini MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 2. MÜŞTERİ odasını teslim ettikten sonra kendisine verilecek ek KONAKLAMA ve HİZMET in bedelini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
 3. OTEL evcil hayvan kabul etmeyecektir.
 4. OTEL Yaz ve Kış sezonlarında misafir yoğunluğuna göre konsept değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.

8.MÜŞTERİ Otel’e yerleştikten sonra mücbir sebepler (doğal afetler, kazalar vb.) dışında OTEL’in sorumluluklarını yerine getirmemesi hariç herhangi bir nedenle Rezervasyondan vazgeçmesi durumunda gecelik konaklama hizmet bedelini ödeyeceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 7: TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

1.MÜŞTERİ OTEL’in sunduğu KONAKLAMA ve HİZMET kalitesinden memnun kalmadığı takdirde durumu OTEL temsilcisine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Aksi hallerde OTEL tarafından sunulan KONAKLAMA ve HİZMET kusursuz ve zamanında sunulmuş olarak kabul edilecek ve bu durum ile ilgili olarak herhangi bir talep hakkının da olmayacağını/olamayacağını, kendi hür iradesi ile geri dönülmez olarak peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu ve benzeri durumlarda müşterinin tazminat hakkı bulunmamaktadır.

2.MÜŞTERİ işbu sözleşmede bulunan maddelerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda OTEL’in uğrayacağı zararı ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. OTEL Müşteri’ye KONAKLAMA ve HİZMET süresi boyunca güvenli bir ortam sunmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

MADDE 8: DİĞER HÜKÜMLER

1.Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekât, sel, yangın vb. tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler sayılacak olup bu tür durumların meydana gelmesi durumunda OTEL KONAKLAMA ve HİZMET vermeye devam edemeyebilir.

2.OTEL, bayram, yeni yıl vb. özel ve resmi tatil günlerinde özel geceler düzenleme hakkını, fiyat değişikliği hakkını ve düzenlediği gecenin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.

3.İşbu sözleşme uyarınca doğacak ihtilafların çözülmesi gerektiğinde T.C. İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

MADDE 9: HÜKÜMLERİN AYRILABİLİRLİĞİ

1.Şayet işbu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelir ise, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır.

2.Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.

3.Ayrıca, işbu sözleşmede yer alan koşullardan herhangi birisinin TARAFLAR’ca farklı uygulanması, o maddenin bu şekliyle kabul edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, söz konusu uygulama diğer maddelerin geçerliliğine de sirayet etmeyecektir. Ayrıca bir kısım maddelerin uygulanmaması, söz konusu maddelerin yürürlükten kalktığı şeklinde de yorumlanmayacaktır.

 

 

MADDE 10: DELİL SÖZLEŞMESİ

MÜŞTERİ, işbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta OTEL’e ait olan kayıtların, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, faks kayıt ve yazı ve çıktılarının, HUMK’un ilgili maddeleri uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

MADDE 11: FERAGAT

İşbu sözleşmeden TARAFLAR’a verilmiş haklardan feragat, ancak ve ancak yazılı şekilde düzenlenmesi halinde geçerlidir.

TARAFLAR’dan birinin, diğer tarafın işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerin yerine getirmesini talep etmedeki ihmali, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmekten tamamıyla feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi; bu yükümlülüklerin daha sonra yerine getirilmesinin talep edilmesini de engellemez, herhangi bir şekilde sözleşmenin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz.

İşbu sözleşme gereğince, TARAFLAR’ca yerine getirilmesi zorunlu olan hususların gerçekleştirilmediği hallerde taraflardan birinin o defaya mahsus olmak üzere hakkın kullanımından feragat etmesi ya da hakkı kullanmayı ihmal etmesi, sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına göz yumulduğu ve söz konusu yükümlülüğün ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilemez.